Menu
Nghe nhiều nhưng lần đầu tiên nhìn cận cảnh nhảy tầu tử tử ở Nhật bản.
Không đủ can đảm xem lại lần 2 Biểu tượng cảm xúc frown
Cận cảnh pha " nhảy tàu " tự tử thường gặp khá nhiều ở các ga tàu ở Nhật. => Không dành cho người yếu tim xem.
Tiếng Nhật gọi cái này là 人身事故(jinshin jiko) . Khi có vụ nhảy tàu ở đâu đó, chắc hẳn các bạn sẽ nghe câu "『人身事故のため電車が遅れています』. 
Tỉ lệ người Nhật tự tử cao thì chắc ai cũng biết, nhưng thực sự là không thích điểm này lắm ở người Nhật, nó cực đoan quá. Thêm nữa Một ngừoi nhảy tàu, chết nhưng khiến hàng ngàn người khác bị ảnh hưởng như vị trễ làm, trễ hẹn, trễ học...v.v vì tàu dừng hoặc đến trễ.
Nguồn: Japanese Flashcards1.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét