Tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch

  1. đặt mục tiêu
  2. lập kế hoạch để hoàn thành mục tiêu
  3. theo đuổi kế hoạch
  4. không từ bỏ

đã thay đổi cuộc đời mình như thế nào trước năm 30 tuổi.


Mình thấy đa số các anh chị đi trước, đều viết blog sau khi có một số thành tựu nhất định. Có thể là thành tựu trong học vấn, trong sự nghiệp, tích luỹ tài sản hoặc danh,..

Nhưng mình tin là ai cũng đi lên từ con số 0 (hoặc 0 + xnxx :v), nên mình tập viết blog này. Thử xem sau vài năm nỗ lực, mình sẽ đi xa được đến đâu, vũ trụ sẽ dẫn lối cho mình như thế nào.

And when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.

Mình là ai

Background của mình khá tốt cho đến khi mình bỏ học đại học vào năm 3, sau khi vững tin rằng đam mê tuổi trẻ sẽ nuôi sống bản thân, bằng cách này hay cách khác. Nhưng ngay sau khi bỏ học và ra xã hội làm ăn bươn chải thì, sự thật phũ phàng vả cho về lại với thực tế.

Thế là mình lại cắp xách đi học lấy một trường tư gần nha, vừa tiện đi học và đi làm mà vẫn kịp ra có tấm bằng Học Đại sau 5-7 năm tốt nghiệp THPT. (giờ nghĩ lại đúng thật trước giờ mình chỉ biết chạy theo chỉ tiêu)

Cuộc đời mình thay đổi sau khi mình quyết định học tiếng Nhật vào năm 2017.

Đặt mục tiêu

Đang viết dở thì tủ lạnh hết điện..

Lập kế hoạch

Theo đuổi kế hoạch

Không từ bỏ

Tổng kết